Nurt psychodynamiczny

Podejście psychodynamiczne to teoria psychologiczna, która koncentruje się na dynamicznych interakcjach pomiędzy świadomymi i nieświadomymi procesami psychicznymi. Jest to podejście do rozumienia ludzkiego zachowania, które podkreśla znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń w kształtowaniu rozwoju osobowości. Jej fundamentem są teoretyczne założenia psychoanalizy a także rola interakcji pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Terapia psychodynamiczna – śladami pacjenta

Terapia psychodynamiczna jest rodzajem terapii, która koncentruje się na relacji między pacjentem a terapeutą. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi zrozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania. Terapeuta stara się również pomóc pacjentowi zrozumieć, jak te rzeczy są związane z ich przeszłymi doświadczeniami i właśnie w związku z tym podąża za nim. Terapeuta wraz z pacjentem analizują treść niejawnych schematów pojawiających się najczęściej w marzeniach sennych danej jednostki. To potrzeby pacjenta oraz stan psychiczny decyduje o długości terapii a terapeuta dostosowuje się i pomaga pacjentowi dojść do zdrowia psychicznego.

Terapia psychodynamiczna: na czym polega?

Terapia psychodynamiczna jest formą psychoterapii, która podkreśla znaczenie nieświadomych myśli i uczuć, które często są odpowiedzialne za czyjeś zachowanie. Opiera się ona na założeniu, że ludzie mają zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty swojej osobowości, a jej celem jest zbadanie tych aspektów, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na życie danej osoby. Tutaj kluczową rzeczą jest częstotliwość spotkań, ponieważ w tym przypadku jest to od 2 do 3 na tydzień, gdzie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dochodzi do 1 spotkania na tydzień i jest to wystarczające. Kolejną kwestią jest rola prawidłowej relacji terapeutycznej, ponieważ ma ona istotny i do tego leczniczy wpływ na pacjenta. Pojęcia takie jak przeniesienie i przeciwprzeniesienie to także decydujące pojęcia, wpływające na sukces terapii. Psychoterapia psychodynamiczna to przede wszystkim odkrywanie i przepracowywanie przykrych doświadczeń i emocji z przeszłości.

Terapia psychodynamiczna – jak długo trwa?

Psychoterapia psychodynamiczna to rodzaj terapii długoterminowej, ponieważ jej długość może trwać nawet do 5 lat, gdzie częstotliwość spotkań w tygodniu to czasami aż 4 czy 5 razy. Czas trwania terapii jest uzależniony przede wszystkim od tego jak wiele konfliktów wewnętrznych chce rozwiązać pacjent aby sprawować satysfakcjonujące życie. Skuteczność psychoterapii jest wysoka a większy wpływ na sukces terapeutyczny przynosi terapia indywidualna, ponieważ relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą ma szanse na lepszy rozwój.

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Terapia psychodynamiczna to jeden z nurtów psychoterapii, który oparty jest na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Celem dla terapeuty jest dojście do źródła emocji powodujących cierpienie u pacjenta. To w jaki sposób przebiega dana sesja terapeutyczna zależy tylko i wyłącznie od pacjenta i od tego jakie treści będą poruszane i analizowane oraz od podejścia samego pacjenta i jego gotowości na zmiany. Najważniejszymi pojęciami w tym nurcie terapeutycznym są mechanizmy obronne, teoria relacji z obiektem, struktura osobowości, popęd a także fobie. Tego rodzaju psychoterapia pomaga w zaburzeniach psychicznych, m.in. zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nastroju oraz w przypadku pacjentów zmagających się z objawami psychotycznymi.