Zaburzenia rozwoju dziecka

Zaburzenia rozwojowe u dzieci to zaburzenia psychiczne lub fizyczne, które wpływają na rozwój dziecka. Zaburzenia rozwojowe mogą mieć wiele różnych przyczyn, w tym czynniki genetyczne, środowiskowe i neurologiczne. Do najczęstszych zaburzeń rozwojowych należą: spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz niepełnosprawność intelektualna.

Co to są całościowe zaburzenia rozwoju?

Holistyczne zaburzenia rozwojowe to grupa zaburzeń, które wpływają na rozwój i funkcjonowanie mózgu, wpływając na to, jak dana osoba widzi, słyszy, czuje i porusza się. Zaburzenia te mogą również powodować problemy z mową, językiem i umiejętnościami społecznymi. Całościowe zaburzenia rozwoju można wykryć na wczesnym etapie życia bo już nawet przed 5 rokiem życia.

Zaburzenia rozwoju dziecka – jak je rozpoznać?

Całościowe zaburzenia rozwoju dziecka mogą objawiać się w zakresie interakcji społecznych, czy to z rodziną czy też z grupą rówieśniczą. Zachowania czy też zainteresowania takiej jednostki są znacznie ograniczone. Jeżeli chodzi o autyzm dziecięcy to upośledzenie funkcjonowania przejawia się w obszarze ekspresji językowej czy w symbolicznej zabawie. Tak samo jest w przypadku kontaktu wzrokowego (jest on niedostatecznie wykorzystany) czy w kwestii odwzajemniania społeczno-emocjonalnym i komunikacyjnym (występuje znaczny brak). Brak potrzeby inicjatywy oraz wytrwałości w interakcji konwersacyjnej czy też nadmierne skupianie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, które są przeznaczone do zabawy. To tylko kilka przejawów zaburzeń rozwoju skierowanych w kierunku autyzmu. Natomiast Zespół Aspergera charakteryzuje się brakiem w opóźnieniu językowym lub rozwoju czynności poznawczych. Tutaj rozpoznanie polega na skupieniu się dziecko przejawia ruchową niezdarność, nieprawidłowości w obszarze interakcji społecznej, obsesyjne zainteresowanie koleją, rozkładami pociągów czy autobusów, medycyną, chemią. Takie osoby mają trudność w zaakceptowaniu zmian. Problemy występują też w zetknięciu się z niektórymi bodźcami zmysłowymi jak dźwięk, światło czy dotyk – zbyt wysoka lub zbyt niska wrażliwość na nie u tych osób..

Jakie są przyczyny zaburzeń rozwoju?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to co powoduje zespół Aspergera cz autyzm dziecięcy. Są to raczej zaburzenia wieloczynnikowe o podłożu neurorozwojowym. Uznaje się, że czynniki genetyczne i środowiskowe biorą udział w powstawaniu wyżej wspomnianych schorzeń. Są to między innymi:

  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
  • uraz okołoporodowy
  • choroby matki: różyczka, celiakia, ospa, cytomegalii
  • mutacje genetyczne
  • leki przyjmowane w trakcie ciąży
  • osoby ze spektrum autyzmu w rodzinie
  • metale ciężkie w organizmie matki
  • reakcje poszczepienne
  • wiek rodziców
  • niska waga urodzeniowa

Takie połączenie czynników zarówno genetycznych i środowiskowych mogą wpłynąć w różny sposób na konkretne osoby. Najprawdopodobniej istnieje wiele ścieżek prowadzących do wystąpienia całościowych zaburzeń rozwoju dziecka.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »