Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna zajmuje się badaniem zaburzeń psychicznych i ich leczeniem. Jest to dziedzina psychologii zajmująca się oceną, diagnozą, profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Jest jedną z najchętniej wybieranych specjalności podczas studiów na kierunku psychologii. Absolwent takiej specjalności może pracować nie tylko w szpitalu psychiatrycznym ale również w poradniach zdrowia psychicznego, na oddziałach onkologicznych jak również internistycznych.

Czym się zajmuje psychologia kliniczna?

Psychologia kliniczna jest nauką i praktyką o tym, jak psychologowie mogą pomagać ludziom z problemami psychicznymi i behawioralnymi. Psychologowie kliniczni mają różne specjalizacje, ale zazwyczaj są szkoleni w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych, takich jak depresja czy lęk. Ten obszar psychologii dotyczy psychologicznych mechanizmów zaburzeń przystosowania a także obejmuje aspekt zaburzeń osobowości, choć drugą stroną jest promocja i prewencja zdrowia psychicznego.

Praca psychologa klinicznego– na czym polega?

Praca psychologa klinicznego polega na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Może to obejmować ocenę samopoczucia pacjenta, objawów i sposobów ich leczenia. Psychologia kliniczna zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych za pomocą psychoterapii i farmakologii. Psychologowie kliniczni mogą być również konsultantami innych specjalistów, takich jak terapeuci, psychiatrzy lub lekarze, którzy potrzebują dodatkowego szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego. Wielu psychologów klinicznych jest psychoterapeutami i może diagnozować zaburzenia psychiczne oraz prowadzić zazwyczaj długoterminową psychoterapię.

Psycholog kliniczny – jak zostać?

Osoba pragnąca zostać psychologiem klinicznym może podjąć studia psychologiczne na uniwersytecie lub w szkole wyższej. Są to studia trwające zazwyczaj 5 lat ale w obecnych czasach możliwe jest studiowanie krótsze, nawet do 3 lat. Warunkiem jest posiadanie dyplomu ukończenia innego kierunku, niekoniecznie z tej samej uczelni, na którą obecnie aplikujemy. Najważniejsze jest to aby zaliczyć wszystkie przedmioty obejmujące siatkę studiów psychologicznych, napisać pracę magisterską w oparciu o rzetelne badania oraz obronić pracę dyplomową. To niestety nie jest wszystko, ponieważ aby móc tytułować się psychologiem klinicznym trzeba ukończyć specjalizację dyplomową trwającą 5 lat i składającą się z dwóch bloków: obszar podstawowy (2 lata) – wiedza z zakresu zastosowania psychologii klinicznej w konkretnych działach medycyny oraz obszar szczegółowy (3 lata) – wybór ścieżki specjalistycznej dotyczącej danego działu medycyny. Na koniec należy przystąpić do egzaminu, który sfinalizowany jest uzyskaniem tytułu psychologa klinicznego.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »