Spostrzeganie

Spostrzeganie to proces interpretowania tego, co widzimy, słyszymy, czujemy, wąchamy i smakujemy. Jest to również proces organizowania tych informacji w sensowną interpretację. Efekt procesu spostrzegania zależy nie tylko od sprawności narządów zmysłów i informacji, które wysyła otoczenie. Niemal na każdym z etapów tego procesu jednostka podejmuje swoiste decyzje (nie zawsze świadome) dotyczące tego, jakie dane mogą zostać dostrzeżone, jak ukierunkować uwagę, w jaki sposób informacje mają być zorganizowane, zinterpretowane, jakie wnioski wobec tego należy wyciągnąć.

Czym jest spostrzeganie?

Spostrzeganiem nazywa się złożony układ procesów prowadzący do ukształtowania się subiektywnego obrazu rzeczywistości, spostrzeżenia. To jak dany człowiek postrzega daną sytuację zależy od wielu czynników. Ten sam obraz nie będzie jednakowy dla wielu ludzi. Główną rolę odgrywa już posiadane doświadczenie, aktualny stan emocjonalny, wiedza a także przekonania na dany temat. Przykładem wpływu emocji na spostrzeganie jest choćby poczucie lęku w sytuacji zagrożenia, które generuje stres a to prowadzi do blokowania dostępu do świadomości. Finalnie dochodzi do błędnego rozpoznania źródła bodźca i tym samym do dokonywania błędnych zachowań.

Percepcja czyli inaczej spostrzeganie

Systemy percepcyjne podlegały długiemu procesowi ewolucji, dopiero u człowieka powstał tak skomplikowany, szczególnie czuły mechanizm wykrywający i reagujący na różnorodność bodźców docierających z otoczenia. Każdy człowiek w momencie urodzenia posiada genetycznie zaprogramowane możliwości percepcyjne. Dzięki fenomenowi ludzkiego umysłu jest ona dostępna świadomości człowieka, może zostać przez niego zauważona i opisana. Jednymi z najbardziej znanych nam percepcji jest percepcja wzrokowa oraz percepcja słuchowa.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »