Nurt humanistyczny

Nurt humanistyczny to nurt myślowy, który pojawił się w okresie renesansu. Opierał się na założeniu, że człowiek jest istotą rozumną, która potrafi wykorzystać swój rozum do zrozumienia świata i samego siebie. Ogromne znaczenie ma tu pojęcie samorozwoju oraz indywidualnych potrzeb. Prekursorem tego rodzaju psychoterapii jest Carl Rogers, który skupia się na podstawowych warunkach skutecznej terapii czyli autentyczność, empatia, akceptacja zwane również „triadą Rogersa”. Czynniki, które są gwarantem sukcesu terapeutycznego.

Na czym polega psychoterapia humanistyczna?

Psychoterapia humanistyczna jest rodzajem terapii, która koncentruje się na indywidualnym potencjale samorealizacji i rozwoju osobistego. Opiera się ona na przekonaniu, że ludzie są z natury dobrzy i mają zdolność do zmiany siebie na lepsze. Ten rodzaj podejścia terapeutycznego nie jest popularnym w Polsce sposobem radzenia sobie z problemami natury psychicznej. Przede wszystkim przyjęło się w Polsce myślenie, że głównym założeniem psychoterapeutycznym jest leczenie zaburzeń psychicznym a nie idea docenienia i rozwój zasobów danego człowieka/klienta. Tutaj ważne jest rozszerzenie świadomości danego klienta a terapeuta głównie odbiera tutaj rolę przewodnika życiowego wskazującego najlepszy możliwy kierunek rozwoju jednostki.

Nurt humanistyczny – podejście egzystencjalne

Podejście humanistyczne to szkoła psychologii, która koncentruje się na jednostce i jej potrzebach. Podejście humanistyczne podkreśla znaczenie uczuć, myśli i osobistych doświadczeń jednostki. W tej psychoterapii dąży się przede wszystkim do zmiany źródła samooceny z zewnętrznego na wewnętrzny, a jej głównym sensem jest sprawienie by klient większą wagę przywiązywał do własnych myśli, uczuć i pragnień a mniej do powinności i zobowiązań, które blokują osobisty rozwój. Z kolei podejście egzystencjalne skłania się do rozważań na temat sensu istnienia jednostki. Zakłada, że człowiek jest wolny ale odpowiedzialny za własną egzystencję, dlatego realizacja własnego potencjału oraz przestrzeganie zasad i wyznaczonych wartości jest bardzo ważną kwestią w życiu każdego człowieka. Wolność, śmierć czy poczucie utraty sensu to tzw. troski ostateczne a sama świadomość wyżej wymienionych elementów jest podstawą do poczucia lęku, z którym dany człowiek radzi sobie za pomocą mechanizmów obronnych – tutaj nawiązuje ona do psychoanalizy. Nurt humanistyczny to terapia przeznaczona dla ludzi ceniących sobie samorozwój i potrzebę świadomości otaczającego je świata a także pragnących przeanalizowania swoich myśli i uczuć oraz zmiany postawy wobec samego siebie w sposób bardziej pozytywny a także zwiększający szansę na osiągnięcie spełnienia.

Ile trwa terapia w nurcie humanistycznym?

Długość trwania terapii humanistycznej jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i problemów klienta. Oto ogólny zarys tego, czego można się spodziewać:

  • Zakres czasowy: Terapia może trwać od kilku tygodni do kilkunastu tygodni, a czasami nawet do kilku miesięcy lub roku, w zależności od natury i złożoności problemów, z którymi klient się zmaga.

  • Czas trwania sesji: Standardowa sesja w terapii humanistycznej zazwyczaj trwa 50 minut.

  • Częstotliwość spotkań: Spotkania z terapeutą odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, co umożliwia regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie podejścia terapeutycznego do bieżących potrzeb klienta.

Te wytyczne mają na celu zapewnienie, że każdy klient otrzyma odpowiednią ilość wsparcia, potrzebną do osiągnięcia postępów w terapii, zachowując jednocześnie przestrzeń na osobisty rozwój i refleksję.

Nurt humanistyczny – główne założenia

Nurt humanistyczny koncentruje się na następujących kluczowych zasadach:

  • Skupienie na „tu i teraz”: Podkreśla bieżący moment jako kluczowy dla zrozumienia i przetwarzania doświadczeń życiowych.

  • Unikalność jednostki: Znaczenie przypisywane jest indywidualności i niepowtarzalności każdego człowieka, co wpływa na podejście terapeutyczne.

  • Refleksja nad życiem: Zachęta do głębokiego zastanowienia się nad swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wartościami, które kształtują wybory i decyzje.

  • Osobisty rozwój i ambicja: W centrum uwagi jest rozwój osobisty, aspiracje i samorealizacja, które są niezbędne dla pełnego zrozumienia siebie.

  • Niezależność i emocje: Duża waga przykładana jest do zrozumienia niezależności jednostki, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami oraz identyfikowania przyczyn ich występowania.

Te założenia współtworzą podejście terapeutyczne, które nie tylko pomaga klientom w rozwiązaniu ich problemów, ale również wspiera ich w dążeniu do pełniejszego i bardziej autentycznego życia.

nurt psychoterapii

Który nurt psychoterapii wybrać?

Kiedy czujemy, że doświadczane trudności w życiu zaburzają nam satysfakcjonujące funkcjonowanie dnia codziennego, a także nasz dobrostan psychiczny zaczyna być na bardzo niskim poziomie lub

Czytaj więcej »