Psychologia społeczna

Psychologia społeczna zajmuje się badaniem wpływu, jaki na myśli, uczucia i zachowania ludzi wywiera rzeczywista, wyobrażona lub domniemana obecność innych osób. Badacze głównie skupiają się na dwóch zjawiskach: na poziomie intrapersonalnym oraz poziomie interpersonalnym. Pierwszy z nich obejmuje poznanie społeczne danej osoby, jej emocje, osobowość, nastawienie, to w jaki sposób myśli o samym sobie a także o innych osobach. Drugi poziom związany jest tworzeniem diad, grup i oddziaływaniem na nie. Dotyczy tematu agresji, uprzedzeń, relacji międzygrupowych a także atrakcyjności interpersonalnej. Podejścia teoretyczne, które badają aspekt funkcjonowania społecznego są teoria uczenia się, teoria ewolucjonistyczna, kulturowa, perspektywa poznawcza a także ta motywacyjna.

Co bada psychologia społeczna?

Dziedzina ta zajmuje się wieloma zagadnieniami, takimi jak zachowania grupowe, percepcja społeczna, kształtowanie i zmiana postaw, komunikacja niewerbalna i relacje interpersonalne. Pojęcia, które są przedmiotem badań tej dziedziny psychologii to atrybucje, role oraz normy społeczne a także uprzedzenia i dyskryminacje. Obszar zastosowania psychologii społecznej jest dość szeroki, ponieważ to w jaki sposób poznajemy, interpretujemy i przetwarzamy otaczającą nas rzeczywistość jest niejednoznaczna. Niezależnie od tego jaką perspektywę teoretyczną się przyjmie, badacze stosują szereg narzędzi badawczych choćby takich jak obserwację czy eksperymenty.

Zastosowania psychologii społecznej

Jednym z najbardziej znanych zastosowań psychologii społecznej jest marketing, w którym wykorzystuje się ją do zrozumienia zachowań konsumentów podejmujących decyzje o wyborze produktów. Wyniki prowadzonych badań w tym obszarze psychologii znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym człowieka. Dodatkowo rola psychologii społecznej jest istotna również w pracy trenerów i szkoleniowców, ponieważ wiedza z zakresu struktury grupy, roli w grupach, czy dynamiki zmian grupy pomaga rozwiązywać konflikty i problemy.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
czym jest afirmacja

Czym jest afirmacja?

Afirmacja to nic innego jak codzienne formułowanie pozytywnych i motywujących przekonań, które wpływają na nasze myśli, emocje i zachowanie. Jedni mówią, że pomagają one zwiększyć

Czytaj więcej »