Coaching indywidualny

Coaching indywidualny jest formą cyklu spotkań osobistych, który jest dostosowany do potrzeb danej osoby. Relacja klient-coach ma na celu zdobycie kompetencji, wiedzy i umiejętności aby lepiej nauczyć się realizować zamierzone cele w życiu. Może być stosowany z różnych powodów, takich jak: zwiększenie samoświadomości, zwiększenie pewności siebie, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami czy poprawa relacji z innymi osobami.

Jak przebiega coaching indywidualny?

Coaching indywidualny to proces pracy z daną osobą, mający na celu pomoc w osiągnięciu jej celów. Często odbywa się on osobiście, ale może być również prowadzony przez telefon lub online. Coach pracuje z daną osobą nad wyznaczeniem celów i opracowaniem strategii ich osiągnięcia. Rozpoczyna się on od tzw. „sesji zerowej” czyli po prostu od poznania siebie i zbudowaniu relacji klient-coach. Kolejne sesje dotyczą określenia priorytetowych celów, na których zależy najbardziej klientowi. Następnie coach umożliwia spojrzenie klienta z różnych perspektyw na określoną sytuację tak aby poznać mocne i słabe strony samej osoby zainteresowanej. Dalej ustalany jest plan działania, który doprowadzi do zrealizowania obranego efektu. Później następuje weryfikacja podejmowanych działań w życiu przez klienta. Na samym końcu coach umacnia proces zmiany w kliencie jeżeli uzna, że obrany proces zmiany uzyskiwania rezultatów jest poprawny i w pełni korzystny dla klienta. Odbywa się na zakończenie sesja, która podsumowuje cały proces i czas przebiegu wszystkich sesji. To właśnie odpowiedni moment na określenie jakie postępy klient poczynił w realizacji obranego celu i porozmawianiu o innych możliwościach wspierających całkowite korzystanie z własnego potencjału.

Jakie narzędzia stosujemy w coachingu?

Jednym z najczęstszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu jest wyznaczanie celów. Cele są konkretne i mierzalne, co ułatwia klientowi ich zrozumienie i pracę nad nimi. Innym narzędziem stosowanym przez coachów jest informacja zwrotna. Informacja zwrotna pomaga klientom zrozumieć, w jaki sposób postępują w realizacji swoich celów i co powinni zrobić inaczej, aby je osiągnąć. Istnieją jeszcze specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w pracy coachingowej takie jak: badanie osobowości zawodowej, badanie stylów myślenia czy badanie poziomu kompetencji sprzedażowych.

trening asertywności

Trening asertywności

W dzisiejszym świecie pełnym presji i szybkich zmian, umiejętność asertywnego wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb jest niezbędna dla zdrowia psychicznego i budowania zdrowych relacji.

Czytaj więcej »
brak motywacji

Brak motywacji – co robić?

Brak motywacji może stanowić znaczącą przeszkodę w realizacji osobistych i zawodowych celów, prowadząc do uczucia stagnacji i frustracji. To uczucie, choć powszechne, wymaga skutecznych strategii,

Czytaj więcej »