Coaching zawodowy

Brak motywacji, tendencja do odkładania zadań na później czy brak satysfakcji z wykonywanej pracy może mieć różny powód. Lenistwo, poczucie niedocenienia przez osoby przełożone a może problemy osobiste mogą nie być odpowiedzią na powyższy stan. Czasami trzeba zajrzeć w głąb siebie i na chwilę stanąć aby móc poradzić sobie z rozwiązaniem tego problemu. Niektórzy mają na tyle szczęścia w życiu, że samodzielnie są w stanie odnaleźć swoją drogę zawodową, innym trzeba w tym pomóc. Rozwiązaniem są coachowie zawodowi. Profesjonalny coaching to proces mentorski skierowany zarówno do firm i organizacji, jak i do osób indywidualnych. Coaching pomaga osobie lub organizacji osiągnąć zamierzony cel poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności, strategii i zasobów.

Czym i dla kogo jest coaching zawodowy?

Jedną z wielu odmian coachingu jest coaching zawodowy. Profesjonalny coaching to proces pomagający ludziom w osiąganiu celów i podejmowaniu lepszych decyzji. Coachowie nie są terapeutami ani mentorami. Ich zadaniem nie jest rozwiązywanie problemów za daną osobę, ale raczej prowadzenie jej w poszukiwaniu własnych rozwiązań. Z kolei coaching zawodowy skoncentrowany jest na życiu zawodowym uczestnika sesji. Opiera się on na pomocy przy realizacji celów zawodowych klienta w pracy, w której aktualnie posiada lub też na zdobyciu odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności aby w przyszłości taką pracę pozyskać. Z kolei coach to zdecydowanie partner podczas tej krótki drogi jaką są sesje coachingowe.

Coaching kariery – co to jest?

Termin coaching kariery odnosi się zazwyczaj do praktyki pomagania ludziom w zarządzaniu ich karierą zawodową. Coaching kariery jest często oferowany jako usługa przez firmy, organizacje i indywidualnych coachów z różnych powodów. Coach kariery skupia się przede wszystkim na realnych zasobach klienta. Oznacza to, że coach pomaga wydobyć posiadany potencjał zawodowy i pomóc w uświadomieniu sobie tego faktu klientowi. Potencjał zawodowy objawia się za pomocą umiejętności, predyspozycji czy konkretnych kompetencji, które można wykorzystać w celu osiągania konkretnych rezultatów zawodowych, choćby we właściwym zaplanowaniu kariery zawodowej, ustalaniu kolejnych celów czy nawet zmiany dotychczasowej pracy.

trening asertywności

Trening asertywności

W dzisiejszym świecie pełnym presji i szybkich zmian, umiejętność asertywnego wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb jest niezbędna dla zdrowia psychicznego i budowania zdrowych relacji.

Czytaj więcej »
rola psychologa w sporcie

Jaka jest rola psychologa w sporcie?

Coraz więcej sportowców zwraca uwagę na kompleksowe podejście do zawodnictwa. Poza ciężkimi treningami na salach i boiskach treningowych, starają się rozwijać mentalnie. Rozmawiają o porażkach

Czytaj więcej »
czym jest life coaching?

Czym jest life coaching?

Trener, to osoba, odpowiadająca za drużynę lub konkretnego zawodnika. To ona jest odpowiedzialna za przygotowanie go do zawodów. Pośrednio również ona odpowiada za ewentualny sukces

Czytaj więcej »
Style myślenia fris

4 style myślenia FRIS

4 style myślenia fris to cztery zupełnie różnorodne sposoby percepcji, rozwiązywania problemów, reagowania na nie czy wykorzystywania informacji. Każdy z nich jest wyjątkowy i na

Czytaj więcej »