Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości to stany zdrowia psychicznego, które wpływają na sposób zachowania i interakcje z innymi. Zaburzenia te diagnozuje się, gdy dana osoba wykazuje długotrwały wzorzec zachowania, który znacząco upośledza jej zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie. Istnieje 10 różnych zaburzeń osobowości uznanych przez Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych, wydanie piąte (DSM-5). Należą do nich: paranoidalne zaburzenie osobowości, schizoidalne zaburzenie osobowości, schizotypowe zaburzenie osobowości, antyspołeczne zaburzenie osobowości, zaburzenie osobowości typu borderline.

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości obejmują wiele obszarów , takich jak: sposoby myślenia, sposoby postrzegania otaczającego świata, styl nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi osobami, kontrolę impulsów czy uczuciowość. Zaburzenia osobowości obejmują nie tylko strukturę funkcjonowania konkretnej osoby czyli inaczej wzorzec zachowań ale również jak ten wzorzec się rozwija i kiedy się pojawił. Zazwyczaj pojawia się on w okresie dojrzewania i jest oceniany jako nieprawidłowy w kontekście funkcjonowania i interakcji z innymi osobami.

Jakie są rodzaje zaburzeń osobowości?

Zaburzenia osobowości to grupa zaburzeń psychicznych, w których osoba cierpiąca na nie ma utrwalony wzorzec myśli i zachowań, które powodują u niej znaczny niepokój lub problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Te grupy zaburzeń dzieli się na 3 rodzaje. Pierwszy z nich to grupa A czyli dziwaczność, ekscentryczność i brak chęci czy umiejętności nawiązywania relacji z innymi. Tutaj zaliczamy do nich przede wszystkim osobowość schizoidalną i osobowość paranoiczną. Drugim rodzajem zaburzeń są te z grupy B, które charakteryzują się intensywnym przeżywaniem emocji, tym samym burzliwym przebiegiem relacji oraz brakiem odporności na stres. Zaburzenia osobowości z tej grupy to: osobowość histrioniczna, osobowość borderline, osobowość antyspołeczna i osobowość narcystyczna. Natomiast trzeci rodzaj to grupa C, która obejmuje takie cechy jak lęk, unikanie sytuacji wywołujących stres i tym samym unikanie relacji. Są to następujące zaburzenia: osobowość anankastyczna, unikająca i osobowość zależna.

Czy należy leczyć zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości trzeba jak najbardziej leczyć. Im wcześniej się ten proces zacznie tym lepiej dla pacjenta. Najlepszym okresem, w którym leczenie trzeba zacząć jest okres dojrzewania bo wtedy najczęściej zaburzenia osobowości zaczynają dawać o sobie znać. Często zaburzeniom osobowości zaczynają towarzyszyć inne trudności w funkcjonowaniu takie jak: zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia o podłożu lękowym czy nawet uzależnienia od środków psychoaktywnych. Podstawą leczenia jest przede wszystkim psychoterapia z nurtu psychodynamicznego. Często też stosuje się psychoterapię w nurcie systemowym obejmującą członków rodziny czy terapię par, w której uczymy się na nowo funkcjonować z drugą osobą, która jest naszym życiowym partnerem. To jaki sposób terapii jest dobrany do danego pacjenta uzależnione jest choćby od takich czynników jak: przebieg choroby, stopień zaburzenia, stopień trwałości zaburzenia oraz nasilenia patologicznych cech. W kwestii leków, warto pamiętać, że farmakoterapia jest stosowana w przypadku zaburzeń osobowości, jednak jest to powiązane z konkretnym typem zaburzenia osobowości. Leków nie należy traktować jako całkowitego środka służącego wyleczeniu pacjenta a jedynie jako element wspomagający terapię.

Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości?

Każdy człowiek ma swoją osobowość. Zaburzenia osobowości to stany psychiczne, które wpływają na sposób myślenia i zachowania ludzi. Powodują one problemy w związkach, pracy, szkole i innych środowiskach społecznych. Nie ma jednej przyczyny zaburzeń osobowości. Początkowo badacze szczegółowo badali aspekt rodzinny czyli inaczej wpływ braku zaspokajanych potrzeb bezpieczeństwa, nawarstwianie się napięć oraz konfliktów wśród członków rodziny czy nieadekwatny przebieg etapów rozwoju danej jednostki. Niedawno coraz bardziej zwraca się także uwagę na aspekt czynników genetycznych.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »