Nurt systemowy

Nurt systemowy w psychoterapii jest nowym i wyłaniającym się podejściem do rozumienia ludzkiego umysłu. Opiera się na założeniu, że jednostka nie jest oddzielona od społeczeństwa, ale raczej stanowi jego integralną część. Podejście systemowe patrzy na to, jak jednostka wchodzi w interakcje ze swoim środowiskiem, które obejmuje innych ludzi, a także instytucje społeczne. Najłatwiej system porównać jest do rodziny i rzeczywiście – terapia systemowa znajduje wykorzystanie przede wszystkim w terapii rodzin.

 

Nurt systemowy w psychoterapii – co kryje się pod tą nazwą?

Nurt systemowy najczęściej dotyczy terapii rodzinnej, jednak zdarza się, że może idealnie sprawdzić się w terapii par. Celem terapii jest poznanie przez psychoterapeutę całego systemu, w którym dany pacjent funkcjonuje. Podstawowym pojęciem w nurcie systemowym jest pojęcie zależności cyrkularnej, czyli wpływania jednym zjawiskiem na drugie a tym drugim na jeszcze inne i tym samym na to pierwsze. Czyli inaczej tzw. błędne koło. Ogólna teoria tego podejścia zakłada, że terapeuta obserwuje toczący się dialog, istniejące powiązania, relacje oraz sprzężenia pomiędzy członkami najczęściej rodziny i nie ocenia a stara się zrozumieć na jakiej zasadzie te osoby ze sobą żyją a następnie wskazuje członkom danego systemu jakie relacje pomiędzy nimi występują i jakie to ma znaczenie dla poszczególnych jednostek w obrębie całego systemu.

Psychoterapia systemowa – jak długo trwa?

Nierzadko psychoterapia kojarzona jest jako żmudna i długotrwała metoda leczenia. W terapii systemowej nie musi jednak wcale tak być. W przypadku niektórych problemów czasami do ich opanowania wystarczające może być przebycie zaledwie kilku sesji terapii systemowej. Co ciekawe, spotkania z terapeutą w przypadku terapii systemowej nie powinny odbywać się zbyt często. Jest to zazwyczaj rodzaj terapii krótkoterminowej lecz zdarza się, że czas trwania psychoterapii może znacznie się wydłużyć, jeśli psychoterapeuta uzna, że jest zbyt wiele konfliktów do rozwiązania o odmiennym podłożu psychologicznym.

Terapia systemowa: na czym polega i jakie rozwiązania wykorzystuje?

Terapia systemowa jest jednym z wielu różnych rodzajów psychoterapii. Skupia się na całej osobie i sposobie, w jaki wchodzi ona w interakcje ze swoim środowiskiem. Opiera się ona na założeniu, że ludzie nie są tylko indywidualnymi jednostkami, ale są również częścią większego systemu. Oznacza to, że gdy jedna osoba w systemie zmienia się, może to mieć wpływ na innych ludzi w systemie, jak również. Główną rolę odgrywają relacje członków rodziny jako całego integralnego systemu. Pomoc psychologiczna w kontekście tego rodzaju terapii nastawiona jest na psychoedukację czyli wyjaśnienie na czym polega system rodzinny, jak jeden z członków rodziny może wpływać na drugiego członka, co oznacza pojęcia sprzężenia zwrotnego oraz jak system tworzy subiektywny obraz tego co dzieje się dookoła. 

Nurt systemowy – założenia

Podejście systemowe w psychoterapii ma na celu zrozumienie przez terapeutę otoczenia, w którym funkcjonuje klient, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako podstawowego środowiska życiowego. Chociaż ten nurt jest najczęściej stosowany w terapii rodzin, skutecznie może być używany także w terapii par i indywidualnej.

Cyrkularna zależność: Centralnym pojęciem w podejściu systemowym jest cyrkularna zależność, która opisuje, jak jedno zjawisko oddziałuje na inne, tworząc wzajemne wpływy i prowadząc do powstawania tak zwanych błędnych kół.
Obserwacja i zrozumienie: Terapeuta skupia się na obserwacji dialogów, relacji i powiązań między osobami w systemie, takim jak rodzina. Nie dokonuje oceny, lecz stara się zrozumieć, na jakiej zasadzie członkowie systemu nawiązują ze sobą interakcje. Następnie dąży do uświadomienia każdemu z nich istniejących powiązań oraz ich znaczenia.
Funkcjonalność objawów: W podejściu systemowym objawy problemów jednostki często odzwierciedlają większe zagadnienia w systemie. Na przykład zaburzenia odżywiania u nastolatki w czasie rozwodu jej rodziców mogą pełnić funkcję stabilizującą w rodzinie, zapobiegając jej rozpadowi.
Holizm w podejściu: Psychoterapia systemowa opiera się na przekonaniu, że osoby są integralnymi częściami większych systemów, takich jak rodziny czy grupy społeczne, a zmiany zachodzące w jednej osobie mogą wpływać na cały system.
Edukacja i wpływ: Terapia systemowa kładzie duży nacisk na psychoedukację, czyli wyjaśnianie, jak funkcjonuje system rodzinny i w jaki sposób działania jednego z członków mogą wpływać na pozostałe osoby w tym systemie.

nurt psychoterapii

Który nurt psychoterapii wybrać?

Kiedy czujemy, że doświadczane trudności w życiu zaburzają nam satysfakcjonujące funkcjonowanie dnia codziennego, a także nasz dobrostan psychiczny zaczyna być na bardzo niskim poziomie lub

Czytaj więcej »