Poznanie społeczne

Poznanie społeczne dotyczy sposobu w jaki ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym, a dokładniej jak selekcjonują, interpretują zapamiętują i wykorzystują informację społeczną w wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji dotyczących świata społecznego. Poznanie społeczne można podzielić na trzy główne obszary: percepcję społeczną, teorię umysłu i empatię. Obecnie poznanie społeczne jest dominującym modelem i podejściem w psychologii społecznej. Alternatywą jest behawioryzm, który odrzuca procesy umysłowe podczas wyjaśniania zachowania.

Jak działa poznanie społeczne?

Poznanie społeczne to termin odnoszący się do sposobu, w jaki ludzie przetwarzają informacje o innych ludziach. Poznanie społeczne nie jest pojedynczym procesem, ale raczej połączeniem procesów, które zachodzą w naszym umyśle, takich jak uwaga, pamięć i emocje. Procesy te często bada się, analizując ich wzajemną interakcję oraz wpływ na zachowanie i myślenie. Bodźce i dane, które zbieramy za pomocą naszych zmysłów, są analizowane i włączane do schematów mentalnych, które później będą kierować naszymi myślami i zachowaniami. Jeżeli jakiś element poznawczy w postaci uwagi, pamięci, postrzegania czy myślenia ma deficyt to proces poznawczy może zostać w pewien sposób zaburzony.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »
uprzedzenia

Uprzedzenia – dlaczego je mamy?

Uprzedzenia są złożonym zjawiskiem społecznym, wynikającym z naturalnych mechanizmów obronnych mózgu, które służą szybkiej ocenie otoczenia. Chociaż mogą one pełnić funkcję ochronną, często prowadzą do

Czytaj więcej »
czym jest afirmacja

Czym jest afirmacja?

Afirmacja to nic innego jak codzienne formułowanie pozytywnych i motywujących przekonań, które wpływają na nasze myśli, emocje i zachowanie. Jedni mówią, że pomagają one zwiększyć

Czytaj więcej »