Orientacja seksualna

Współcześnie orientację seksualną definiuje się jako odczuwanie pociągu seksualnego ale również romantycznego jak i emocjonalnego do osoby tej samej płci, odmiennej płci, do osób obu płci oraz do tych, którzy nie identyfikują się z żadną płcią. To w kim się zakochujemy lub z kim dokonujemy aktywności seksualnej zakorzenione jest w naszej biologii. Niektórzy też dodają, że bardzo istotnym elementem w kwestii posiadania określonej orientacji seksualnej jest wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego oraz proces socjalizacji.

Orientacja psychoseksualna – nowe pojęcie!

Do tej pory powszechnie obowiązującym pojęciem określającym trwałe pożądanie seksualne względem osób określonej płci było pojęcie orientacji seksualnej. Termin, który używa się często zamiennie z orientacją seksualną jest orientacja psychoseksualna, która dotyczy oprócz sfery seksualnej, obszaru związanego z bliskością czy budowaniem związku z drugą osobą. Poczucie bliskości i spełnienia jest bardzą ważną kwestią dotycząca ogólnego poczucia jakości życia. Dlatego to ostatnie pojęcie jest coraz częściej używanym terminem, ponieważ obejmuje tak wiele płaszczyzn jakże istotnych w życiu każdego człowieka.

Rodzaje orientacji seksualnej

Jeżeli chodzi o orientację seksualną, możemy wymienić następujące jej rodzaje: heteroseksualzm, homoseksualizm oraz biskeualizm. Dość często wyróżnia się także aseksualność jako chroniczne niedoświadczanie pociągu seksualnego do innych ludzi, jednak ta grupa ludzi to zaledwie 1% całej populacji. Najczęściej spotykana orientacja seksualna dotyczy heteroseksualizmu. Obejmuje ona odczuwanie pociągu seksualnego jak i tego z obszaru tworzenia bliskiej relacji z osobami posiadającymi przeciwną płeć od naszej. Będzie to związek kobiety i mężczyzny. Kolejnym rodzajem orientacji seksualnej jest homoseksualizm, czyli odczuwanie pożądania seksualnego, romantycznego jak i emocjonalnego do osób, nie posiadających tej samej płci co nasza, czyli związek kobiety i kobiety (lesbijki) oraz mężczyzny z mężczyzną (geje). W 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło ten termin z listy chorób i uznano, że orientacja homoseksualna jest zdrowym wariantem ludzkiej seksualności. Kolejną orientacją seksualną, na którą warto zwrócić uwagę jest biseksualizm. Jest to zdolność odczuwania emocjonalnego i seksualnego pociągu do osób zarówno tej samej płci jak i przeciwnej. Wiele biseksualnych osób jest w stanie tworzyć związek z osobą tej samej płci przez pewną część czasu, a następnie zmienić swoje preferencje, kierując swoje zainteresowanie w stronę osoby posiadającej odmienną płeć. Na koniec należy wziąć pod uwagę rodzaj orientacji seksualnej jakim jest aseksualność, czyli brak odczuwania popędu seksualnego do żadnej płci oraz brak chęci do do tworzenia bliskich relacji intymnych. Nie podejmowanie aktywności seksualnej to świadomy wybór, który nie jest również powiązany z żadną chorobą.

“Gen” homoseksualizmu

To, że homoseksualizm nie jest żadną chorobą czy zaburzeniem psychicznym, co do tego naukowcy nie mają żadnych złudzeń. Istotniejszym tematem do dyskusji pozostaje to, jakie są przyczyny orientacji odmiennej niż heteroseksualna. W roku 1993 zespół naukowców poinformował, że na 40 par bliźniąt homoseksualnych u 33 par zaobserwowano w chromosomie Xq28 zestaw pięciu markerów, które były identyczne. Jednak badania przeprowadzone przez inny zespół naukowców, już tej tezy nie potwierdziły. Z kolei inna grupa badaczy wykazała, że istnienie genetycznych predyspozycji do posiadania określonej orientacji seksualnej, nie jest w stanie zdeterminować preferencji czy zachowań o charakterze seksualnym. Istotne stają się w tym aspekcie czynniki środowiskowe przedurodzeniowe jak i te zachodzące po narodzinach czyli orientacja seksualna rodziców, sposób wychowania, doświadczenia stresowe lub traumatyczne, presja społeczna, atrakcyjność kultury gejowskiej, eksperymentowanie seksualne czy nieudane relacje intymne. Badania przeprowadzone na tysiącach nastolatków dostarczyły innych dowodów na to, że orientacja seksualna jest płynnym zjawiskiem a stopień jej trwałości powiązany jest z wiekiem. Otóż te dane pokazują, że nastolatki (wiek 16), utożsamiające się jako homoseksualne czy biseksualne,w ciągu roku zmieniły swoją orientację na heteroseksualną w 95%. Wynik zmiany orientacji nie był spowodowany żadnym zastosowaniem terapii tylko pojawił się w sposób naturalny. Wyżej wymienione argumenty przemawiające za genem homoseksualizmu bądź obalające go, nie pozwalają sformułować jednej, konkretnej odpowiedzi na temat tego, czy taki gen istnieje i co tak naprawdę jest przyczyną powstania homoseksualizmu.

Homofobia – skąd się bierze?

Na początek, należy napisać czym homofobia jest. Dotyczy ona silnego lęku, a nawet nienawiści do osób o orientacji homoseksualnej. W roku 2006 Parlament Europejski, uznał, że homofobia dotyczy również osób biseksualnych a także transseksualnych. Mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią oraz pośrednią. Ta pierwsza dotyczy sytuacji kiedy osoba homoseksualna jest wyraźnie gorzej traktowana od osoby heteroseksualnej. Może to dotyczyć choćby odmowy wynajęcia lokalu osobie homoseksualnej lub podczas procesu rekrutacyjnego, po uprzednim zapoznaniu się z posiadaną orientacją seksualną konkretnej osoby. W przypadku dyskryminacji pośredniej, mamy z nią do czynienia kiedy w drużynie sportowej według wuefisty mogą znaleźć się tylko osoby heteroseksualne lub w przypadku kiedy pracownikami danej firmy mogą być tylko osoby posiadające związek małżeński z osobą o odmiennej płci. Homofobia nie ma podstaw prawnych ani żadnych innych. Oparta jest głównie na przekonaniach danej osoby, światopoglądzie albo stereotypach. O tym czy dane społeczeństwo lub jego część będzie miała znamiona homofobii, świadczyć będzie wiara jaką się wyznaje, dojrzałość oraz sposób wychowania, w którym trzeba postawić na edukację seksualną od najmłodszych lat.

kink co to jest

Co to jest kink?

Kink w seksualności odnosi się do szerokiego spektrum praktyk, preferencji seksualnych oraz zainteresowań, które wykraczają poza tradycyjne pojmowanie intymności. Termin ten obejmuje różnorodność działalności i

Czytaj więcej »