Zaburzenia funkcji poznawczych człowieka

Zaburzenia funkcji poznawczych to stan, w którym zdolności poznawcze danej osoby są upośledzone. Zaburzenia funkcji poznawczych mogą być skutkiem wielu czynników, w tym urazu mózgu, udaru i demencji.

Mogą pojawić się już u dzieci, czyli w bardzo młodym wieku i być spowodowane rozmaitymi czynnikami. Tworzą się one na skutek: schorzeń neurologicznych, problemów natury psychiatrycznej, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego czy stosowania substancji psychoaktywnych.

Łagodne zaburzenia poznawcze

Początkowo pogorszeniu ulega aktywność złożona, jak dbałość o finanse czy korespondencję, zaś w miarę postępu choroby pogorszeniu ulega codzienne funkcjonowanie w zakresie ubierania się, higieny osobistej i odżywiania. Tylko u części pacjentów, u których pojawiły się pierwsze objawy łagodnych zaburzeń poznawczych choroba ewoluuje aż do otępienia.

Trening funkcji poznawczych

Zadania wykonywane w ramach treningów poznawczych dotyczą rehabilitacji pamięci, orientacji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych. Trening funkcji poznawczych powinien być dostosowany do możliwości pacjenta, czyli do jego indywidualnego profilu poznawczego. Aby sprawność umysłową zachować w dobrej kondycji należy podjąć aktywność w zakresie: edukacji, czytania książek, gier planszowych, rozwiązywania równań liczbowych czy po prostu dokonywania jak największej liczby rozmów z innymi osobami, ponieważ wymianie myśli towarzyszą często negocjacje, prezentowanie własnego zdania czy zapamiętywanie zdania współtowarzysza.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »