Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza to subdyscyplina naukowej psychologii obejmująca swoim zakresem badanie struktur oraz procesów poznawczych. Psychologowie poznawczy badają procesy umysłowe leżące u podstaw percepcji, uwagi, pamięci, rozumowania, rozwiązywania problemów, języka i myślenia. Dzięki dobrze funkcjonującym elementom służącym do odbierania i przetwarzania informacji z otoczenia, jesteśmy w stanie lepiej się przystosować a także lepiej w nim egzystować.

Co to są procesy poznawcze?

Procesy poznawcze to procesy umysłowe, które biorą udział w pozyskiwaniu, przechowywaniu, odzyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji. Inaczej mówiąc to w jaki sposób Twoje oczy widzą obraz albo Twoje uszy rozpoznają dźwięki czy Twój nos odbiera zapach, na tej podstawie podejmowane są decyzje wżyciu. Psychologia poznawcza stara się również zrozumieć co myśli dany człowiek i jak to wpływa na jego stan emocjonalny i behawioralny. Możemy wyróżnić dwie grupy procesów poznawczych: elementarne procesy poznawcze oraz złożone procesy poznawcze. Te pierwsze obejmują spostrzeganie, pamięć, uwagę a także kontrolę poznawczą, natomiast te drugie dotyczą myślenia, rozumowanie, podejmowania decyzji czy wydawania osądów.

Do czego może się przydać psychologia poznawcza?

Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem funkcjonowania ludzkiego mózgu. Może być przydatna do zrozumienia, w jaki sposób ludzie myślą i zachowują się, a także może być wykorzystywana do diagnozowania problemów ze zdrowiem psychicznym. Psychologia poznawcza jest ogromnie pomocna w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ to jak człowiek myśli wpływa na jego zachowanie. Dzięki zwróceniu uwagi na obszar poznawczy można skutecznie wpłynąć na zachowanie pacjenta dlatego psychologia poznawcza to klucz w zrozumieniu człowieka.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »