Zaburzenia nastroju

Termin zaburzenie nastroju to ogólna klasyfikacja wszelkich zaburzeń psychicznych, które wpływają na emocje. Zaburzenia nastroju nie muszą dotyczyć tylko poczucia smutku i obniżonego nastroju ale wiązać się mogą ze stanem euforycznym czy podwyższonym nastrojem. Dzieje się tak w przypadku zdiagnozowania choćby choroby afektywnej dwubiegunowej. Samo odczuwanie smutku i radości w życiu każdego człowieka jest naturalnym zjawiskiem. Niepokojącym faktem jest utrzymywanie się stanu smutku czy radości przez dłuższy czas. O tym czy możemy mówić o zaburzeniu nastroju zależy wynik skonfrontowania konkretnych objawów z kryteriami diagnostycznymi ściśle określonymi np. w DSM V.

Czym są zaburzenia nastroju?

Termin, który określa nastrój a jest znacznie częściej używany przez psychologów to termin „afekt”. Jest to nic innego jak stan emocjonalny doświadczany przez konkretną osobę w konkretnym momencie. Afekt może być różny: niedostosowany, dostosowany, labilny, sztywny i osłabiony. Zaburzenia nastroju to stany psychiczne, które wpływają na samopoczucie danej osoby. Zaburzenia nastroju mogą być zarówno chorobą psychiczną, jak i zaburzeniem osobowości. Do zaburzeń nastroju można zaliczyć zaburzenia depresyjne, maniakalne i dwubiegunowe.

Rodzaje zaburzeń nastroju

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń nastroju, a każdy z nich może mieć inne objawy. Niektóre zaburzenia nastroju to choroba dwubiegunowa i duże zaburzenia depresyjne. Zaburzenie dwubiegunowe to choroba psychiczna, która powoduje zmiany nastroju, energii, poziomu aktywności i zdolności do wykonywania codziennych zadań. Może także powodować nietypowe zachowania. Duże zaburzenia depresyjne to choroba psychiczna, która powoduje uczucie smutku lub rozpaczy wraz z innymi objawami. Niektóre objawy mogą obejmować niemożność zaśnięcia, myśli samobójcze i zmiany w samopoczuciu.

Przyczyny zaburzeń nastroju

Czynnikami, które mogą w jakimś stopniu wpływać na powstawanie zaburzeń o charakterze afektywnym są obciążenia rodzinne (rolę w wystąpieniu zaburzeń nastroju odgrywają geny odziedziczone od naszych krewnych), neuroprzekaźniki, które nie działają prawidłowo (nadmiar neuroprzekaźników dotyczy podwyższonego nastroju a z kolei ich niedobór powoduje epizody obniżonego nastroju) oraz problemy natury psychologicznej, czyli inaczej problemy rodzące się pod wpływem działania silnego stresu czy nabyciem przewlekłego schorzenia takiego jak: cukrzyca, niedoczynność tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów. Nie wyklucza się, że stosowanie niektórych leków czy nadużywanie środków psychoaktywnych powoduje występowanie zaburzeń nastroju.

Zaburzenia nastroju – jak leczyć?

Zaburzenia nastroju to kategoria schorzeń psychiatrycznych, które charakteryzują się utrzymującym się obniżonym nastrojem, poczuciem bezradności i apatią. Zaburzenia nastroju wiążą się również ze zmianami w funkcjonowaniu poznawczym, wzorcach snu, apetycie i wadze. Zaburzenia nastroju mogą powodować wycofanie społeczne i izolację. Osoby cierpiące na zaburzenia nastroju mogą doświadczać okresów, w których czują się umiarkowanie przygnębione lub lekko maniakalne. Mogą też oscylować między okresami depresji wywołanej żałobą a epizodami maniakalnymi, które wiążą się z lekkomyślnym wydawaniem pieniędzy lub popadaniem w maniakalne zachowania. Leczenie zaburzeń nastroju wymaga zwykle udziału w psychoterapii. Psychoterapia integracyjna i poznawczo-behawioralna są wskazywane jako najbardziej skuteczne w leczeniu zaburzeń nastroju.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »