Wpływ społeczny

Wpływ społeczny to termin używany do opisu procesu zmiany postaw, przekonań lub zachowań w celu dostosowania się do społeczeństwa. Można to zrobić za pomocą perswazji lub przymusu i może to zrobić wiele różnych osób, takich jak rodzina, przyjaciele i koledzy. Czym zatem różni się manipulacja od wpływu społecznego? Manipulacja jest formą wywierania wpływu i występuje wtedy, gdy osoba manipulowana nie wie, że ktoś na nią wpływa, a manipulator działa świadomie i zazwyczaj ma jakiś cel do osiągnięcia.

Przejawy wpływu społecznego

Wpływ społeczny to termin opisujący zdolność ludzi do zmiany zachowań i myśli innych osób. Wpływ społeczny może przejawiać się na wiele różnych sposobów, np. poprzez dotyk fizyczny, perswazję słowną, a nawet poprzez samo przebywanie w bliskim otoczeniu innych ludzi. Wpływ społeczny to również zjawisko, które dotyczy stopnia, w jakim ludzie podporządkowują się normom grupowym, zarówno w swoich działaniach, jak i myślach. Można to zaobserwować w wielu różnych rodzajach interakcji społecznych, począwszy od decyzji jednostki o dostosowaniu się do opinii grupy, a skończywszy na zachowaniu grupy.

Rodzaje wpływu społecznego

Wpływ społeczny to proces, w którym zachowanie, myśli lub uczucia jednej osoby ulegają zmianie pod wpływem obecności lub działań innych ludzi. Istnieją dwa rodzaje wpływu społecznego: informacyjny i normatywny. Informacyjny wpływ społeczny występuje wtedy, gdy myśli lub uczucia danej osoby ulegają zmianie pod wpływem informacji uzyskanych od innej osoby. Normatywny wpływ społeczny występuje wtedy, gdy myśli lub uczucia danej osoby zmieniają się pod wpływem obecności lub działań innych ludzi. Na przykład rodzajem wpływu społecznego jest społeczny dowód słuszności, reguła wzajemności czy konformizm czyli uległość wobec autorytetu.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »
uprzedzenia

Uprzedzenia – dlaczego je mamy?

Uprzedzenia są złożonym zjawiskiem społecznym, wynikającym z naturalnych mechanizmów obronnych mózgu, które służą szybkiej ocenie otoczenia. Chociaż mogą one pełnić funkcję ochronną, często prowadzą do

Czytaj więcej »