Dysfunkcje seksualne

Seksualność człowieka jest istotnym elementem, który wpływa na jakość życia. Potwierdziły to liczne badania, które wysuwają dodatkowe wnioski dotyczące tego, że brak spełnienia seksualnego oraz obniżona jakość życia intymnego może być spowodowana występowaniem dysfunkcji seksualnych. Dotyczą one zaburzenia funkcji seksualnych, a więc obejmują brak zdolności doświadczania przeżyć seksualnych lub siły potrzebnej do motywacji seksualnej. Aby uznać, że dana dysfunkcja seksualna występująca u konkretnej osoby, należy wstępnie zdiagnozować czy fazy reakcji seksualnej przebiegają w sposób prawidłowy. A należą do nich: pożądanie, podniecenie, plateau, orgazm i na koniec refrakcja. Każdy rodzaj problemu w sferze intymnej przyczynia się do negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne a to już podstawa do podjęcia odpowiedniej terapii.

Fazy reakcji seksualnej

W każdej fazie reakcji seksualnej może wystąpić pewien rodzaj dysfunkcji seksualnej. Na początek warto przedstawić poszczególne fazy reakcji seksualnej:

 • Pożądanie – obejmuje wszelkie myśli oraz fantazje o charakterze seksualnym
 • Podniecenie – w przypadku tej fazy następuje wiele zmian w ciele danej osoby, które wynikają z poprzedniej fazy. Do najczęstszych można zaliczyć: przyspieszenie oddechu, wzrost ciśnienia krwi, erekcja łechtaczki oraz penisa.
 • Plateau – jest to moment, w którym pod wpływem wysokiego stopnia podniecenia oraz napięcia seksualnego przechodzi się w doznanie orgazmiczne. Orgazmów może być więcej niż jeden. Jest to również faza seksualna, która może zakończyć się brakiem orgazmu i powrotem do stanu wyjściowego organizmu.
 • Orgazm – tzw. “szczytowanie”, czyli szczytowy poziom napięcia seksualnego, który u mężczyzn wiąże się z wytryskiem nasienia.
 • Refrakcja – spoczynek organizmu, czyli powrót do stanu wyjściowego

W fazie pożądania może dojść do nieprawidłowości seksualnych takich jak zaburzenia pożądania oraz awersja seksualna. W kolejnej fazie – podniecenia mogą wystąpić takie dolegliwości seksualne jak: pochwica, dyspareunia oraz brak reakcji genitalnych. Na etapie orgazmu występują: przedwczesny wytrysk, opóźniony wytrysk oraz anorgazmia.

Zaburzenia seksualne u kobiet

Dysfunkcje seksualne u kobiet są na tyle kłopotliwymi dolegliwościami, że prowadzą do braku satysfakcji ze zbliżeń lub doprowadzają do braku jakiejkolwiek chęci współżycia. Niektóre z zaburzeń, mogą stać się przyczyną decyzji o zrezygnowania z posiadania dzieci.

Najczęstszymi zaburzeniami seksualnymi dotyczącymi kobiet są:

 • zaburzenia orgazmu u kobiet
 • zaburzenia zainteresowania/wzbudzenia seksualnego u kobiet
 • bolesność genitalno-miedniczna/zaburzenia penetracji 

Istnieje sporo przyczyn, które warunkują wystąpienie powyższych zaburzeń. Niektóre z nich mają swoje podłoże fizyczne, a inne związane będą z czynnikami psychicznymi. Ten pierwszy obszar obejmuje takie aspekty jak: torbiele, choroby związane z układem moczowym, endometrioza lub długotrwałe przyjmowanie niektórych leków lub problemy związane z hormonami. Drugi obszar może dotyczyć kwestii takich jak: depresja, chroniczny stres, stany lękowe, posiadane poglądy religijne czy niskie poczucie wartości czy doświadczenia traumatyczne dotyczące intymnego obszaru życia.

Zaburzenia seksualne u mężczyzn

Dysfunkcje seksualne nie dotyczą tylko dojrzałych mężczyzn ale również tych znacznie młodszych. Dysfunkcje związane z przedstawicielami tej płci są bardziej złożone, ponieważ presja społeczeństwa i proces socjalizacji uczy młodych chłopców aby nie okazywać słabości i być zawsze gotowym do podjęcia współżycia z drugą osobą. Jest to błędne przekonanie, które w momencie braku gotowości seksualnej lub płaczu kojarzone będzie głównie ze słabością. Jest to błędne koło, które dzięki wytworzonej presji prowadzić będzie do pogłębienia się i utrwalenia objawów zaburzeń seksualnych.

Oto następujące dysfunkcje seksualne dotyczące mężczyzn:

 • przedwczesny wytrysk nasienia
 • opóźniony wytrysk nasienia
 • zaburzenia erekcji/ zaburzenia wzwodu
 • osłabienie pożądania seksualnego u mężczyzn

Tak jak w przypadku kobiet, u mężczyzn też można wyróżnić dwa główne aspekty wystąpienia powyższych zaburzeń. Jest nim aspekt zdrowotny oraz psychologiczny. 

Wymiar fizyczny dotyczy głównie: zaburzeń hormonalnych, otyłości, uzależnień od używek, przyjmowania niektórych leków, chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast wymiar psychologiczny obejmuje takie problemy jak: uzależnienie od pornografii, długotrwały stres, niedobór snu, brak poczucia własnej wartości, urazy oraz traumy wczesnodziecięce, poglądy religijne.

Terapia dysfunkcji seksualnych

Leczenie zaburzeń z obszaru seksualnego uzależnione jest od wielu czynników. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to na ile zaawansowany jest dany problem seksualny oraz czy występują jednocześnie inne choroby współistniejące. Najczęściej podejmuje się decyzję o tym aby pacjent poddał się terapii indywidualnej lub grupowej, dzięki której jest w stanie dowiedzieć się na temat swojej dolegliwości seksualnej, posłuchać o jej przebiegu u innych osób oraz dowiedzieć się więcej na temat możliwości rozwiązania danego problemu. Psychoterapia to nie jedyne podejście do problemu. Niektórzy aby pozbyć się danej dysfunkcji muszą wdrożyć do swojego leczenia farmakoterapię. Czasami łączy się te dwie formy pomocy pacjentowi. W przypadku zaburzenia o podłożu biologicznym, zaleca się aby pacjent udał się do wybranego specjalisty. Będzie nim najczęściej urolog lub ginekolog.