Nurt poznawczo-behawioralny

Terapia poznawczo-behawioralna jest rodzajem psychoterapii, która koncentruje się na związku pomiędzy myślami, uczuciami i zachowaniami. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest identyfikacja i zmiana niekorzystnych lub negatywnych wzorców myślenia, które mogą przyczyniać się do zaburzeń emocjonalnych. Opiera się ono na założeniu, że myśli mogą wpływać na uczucia i zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią ściśle zorientowaną na cel, zasadniczo krótkoterminową, w której główną kontrolę nad przebiegiem terapii i szybkością postępów leczenia sprawuje klient.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza – na czym polega?

Psychoterapia behawioralno-poznawcza jest rodzajem terapii, która koncentruje się na zmianie myśli i zachowań danej osoby. Celem tego typu terapii jest pomoc ludziom w zmianie ich myśli i zachowań, aby mogli mieć lepszą jakość życia. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że już posiadane sposoby odbierania otaczający świat konkretnymi myślami, zachowaniami czy uczuciami to tylko wyuczone wzorce reagowania danej jednostki i właśnie te wzorce można zmienić tak samo jak się je nauczyło. Zmiana myśli i przekonań a także nawiązanie zdrowej relacji terapeutycznej to podstawa właśnie w tym rodzaju nurtu psychoterapeutycznego. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej jest bardzo wysoka, ponieważ cechuje się ustrukturowanym procesem terapeutycznym z licznymi technikami zorientowanymi na określony cel. 

Co jest celem terapii?

Celem terapii jest pomóc pacjentowi poczuć się lepiej. Poznawczo behawioralna terapia początkowo miała ona za zadanie pomagać w leczeniu depresji, jednak z biegiem czasu zaczęto korzystać z niej podczas leczenia innych zaburzeń nastroju, m.in choroby afektywnej dwubiegunowej oraz dystymii a także w zaburzeniach lękowych jak fobie czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Celem tego rodzaju terapii jest zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia na taki aby nie rodził cierpienia i wpływał pozytywnie na nastrój a następnie na zachowanie. Terapia CBT opiera się na ogromnej współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem, dzięki czemu następuje pozytywny efekt i tym samym pacjent nabiera nowych umiejętności radzenia sobie z problemami. Czas trwania terapii to około dwudziestu sesji odbywanych raz lub dwa razy w tygodniu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii, która skupia się na relacji pomiędzy myślami, uczuciami i zachowaniami. Cognitive behavioral therapy czyli inaczej terapia kognitywno-behawioralna jest metodą, która przede wszystkim leczy zaburzenia psychiczne, emocjonalne trudności oraz zachowania nieadekwatne. Opiera się ona na założeniu, że myśli, uczucia i zachowania wzajemnie na siebie oddziałują. CBT pomaga ludziom zidentyfikować niepomocne lub negatywne myśli i zastąpić je bardziej pomocnymi lub pozytywnymi. Terapia cbt polega na stosowaniu odpowiednich technik przez psychologa czy psychoterapeutę, takich jak: dialog sokratejski, ekspozycja, dziennik zapisów myśli czy przeróżne zadania domowe.