Procesy poznawcze człowieka

Proces poznawczy człowieka stanowi ważny aspekt jego doświadczenia i jest zjawiskiem badanym przez psychologów od dziesięcioleci. Poznanie można zdefiniować jako „akt umysłowy, proces lub mechanizm zdobywania wiedzy i zrozumienia poprzez myślenie, doświadczenie i zmysły”. Proces poznawczy składa się z trzech etapów: wejścia, przetwarzania i wyjścia. Dane wejściowe to informacje, które docierają do nas z otoczenia. Przetwarzanie to moment, w którym przyswajamy te nowe informacje i porządkujemy je w jakiś sposób. natomiast dane wyjściowe dotyczą tego, w jaki sposób się komunikujemy i zachowujemy.

Co to są zdolności poznawcze?

Zdolności poznawcze to takie umiejętności, które wpływają w sposób pozytywne na nasze poznawanie świata i tworzenia korektywnych reprezentacji umysłowych. Zdolnościami poznawczymi są m.in.:

  • procesy sensoryczne – spostrzeganie oparte na możliwościach naszych zmysłów,
  • rozumowanie – myślenie oparte na zasadach logiki,
  • uwaga – wybieranie jednych bodźców z otoczenia, jednocześnie ignorując inne,
  • pamięć – zapisywanie i przywoływanie informacji słownych, liczbowych, dotykowych czy wzrokowych.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia funkcji poznawczych to stan, w którym zdolności poznawcze danej osoby są upośledzone. Zaburzenia funkcji poznawczych mogą być skutkiem wielu czynników, w tym urazu mózgu, udaru i demencji.

Mogą pojawić się już u dzieci, czyli w bardzo młodym wieku i być spowodowane rozmaitymi czynnikami. Tworzą się one na skutek: schorzeń neurologicznych, problemów natury psychiatrycznej, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego czy stosowania substancji psychoaktywnych.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »