Coaching menedżerski

Coaching menedżerski to głównie pomoc takim osobom jak menedżerowie czy kierownicy średniego i wyższego szczebla w zdobyciu umiejętności określania konkretnych celów oraz praca nad ich osiąganiem. Coaching menedżerski to proces przekazywania menedżerom informacji zwrotnych i wskazówek w celu poprawy ich wyników. Taki rodzaj coachingu pozwala w efektywny sposób wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, a także co ważne – stać się bardziej świadomym liderem, managerem. A to jest jednoznaczne z zwiększeniem poziomu efektywności zarządzanego zespołu.

Executive coaching – co to takiego?

Executive coaching to proces pomagający kadrze kierowniczej w poprawieniu wyników. Zazwyczaj jest on prowadzony przez zewnętrznego coacha, który pomaga kadrze kierowniczej zidentyfikować i pokonać wszelkie przeszkody osobiste lub zawodowe. Coaching kadry kierowniczej może być korzystny dla firmy, ponieważ pomaga jej stać się bardziej produktywną i wydajną, co z kolei prowadzi do zwiększenia zysków firmy.

Zalety coachingu menedżerskiego dla firmy

Zalet z zastosowania coachingu menedżerskiego jest naprawdę wiele. Przede wszystkim o wiele szybciej i łatwiej jest realizować cele danej organizacji i tym samym uzyskać pożądany zysk. Tego typu coaching jest w stanie pomóc uzyskać również kompetencje do lepszego zarządzania zespołem. Efektywniejsze zarządzanie zespołem to także mniejsza częstotliwość pojawiania się konfliktów w grupie poprzez rozsądne rozdzielanie konkretnych zadań. Ogromną zaletą jest zlikwidowanie negatywnych nawyków kadry zarządczej, które były wynikiem deficytów umiejętności i kompetencji oraz błędnych przekonań. Odpowiednio pokierowany menedżer czyli naturalny lider jest w stanie wznieść swój zespół na wyżyny. Executive coaching pozwala maksymalnie wykorzystać realny potencjał kadry menedżerskiej tak aby wygenerować wysokiej jakości usługi lub produkty.

trening asertywności

Trening asertywności

W dzisiejszym świecie pełnym presji i szybkich zmian, umiejętność asertywnego wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb jest niezbędna dla zdrowia psychicznego i budowania zdrowych relacji.

Czytaj więcej »
czym jest life coaching?

Czym jest life coaching?

Trener, to osoba, odpowiadająca za drużynę lub konkretnego zawodnika. To ona jest odpowiedzialna za przygotowanie go do zawodów. Pośrednio również ona odpowiada za ewentualny sukces

Czytaj więcej »
Style myślenia fris

4 style myślenia FRIS

4 style myślenia fris to cztery zupełnie różnorodne sposoby percepcji, rozwiązywania problemów, reagowania na nie czy wykorzystywania informacji. Każdy z nich jest wyjątkowy i na

Czytaj więcej »