Pamięć

Pamięć to zdolność do przechowywania i odtwarzania informacji, które zostały nabyte przez jednostkę. Pamięć to złożony proces, w który zaangażowanych jest wiele różnych części mózgu. Proces zapamiętywania rozpoczyna się, gdy jakieś doświadczenie lub wydarzenie stymuluje zmysły, takie jak wzrok, węch, dotyk czy smak. Stymulacja ta aktywuje neurony w mózgu, które są połączone ze sobą w określony sposób. Gdy w przyszłości neurony te zostaną ponownie pobudzone, reaktywują ten wzorzec i przekazują sygnał do mózgu.

Rodzaje pamięci – jakie wyróżniamy?

Istnieją trzy główne rodzaje pamięci: sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą. ). Część informacji z pamięci sensorycznej przedostaje się do pamięci krótkotrwałej, w której następuje analiza i interpretacja danych. Następnie informacja może być zapisana w pamięci długotrwałej. Oprócz tych podstawowych rodzajów pamięci mamy do czynienia też z:

  • pamięcią deklaratywną – inaczej pamięć jawna lub pamięć świadoma, przechowuje informacje odpowiadające na pytanie „wiem, że…”,
  • pamięcią semantyczną – pamięć semantyczna to część pamięci długotrwałej, w której przechowywana jest ogólna wiedza o świecie. Zawiera ona takie informacje, jak znaczenia słów, imiona ludzi i miejsca zamieszkania. Ten rodzaj pamięci nazywany jest także pamięcią deklaratywną, ponieważ można ją świadomie przywołać,
  • pamięcią epizodyczną – pamięć epizodyczna to pamięć o wydarzeniach z naszego życia. Obejmuje ona to, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło i gdzie się wydarzyło,
  • pamięcią autobiograficzną – pamięć autobiograficzna to zdolność do przywoływania wspomnień z własnego życia. Ten rodzaj pamięci znany jest jako pamięć epizodyczna i jest jednym z trzech rodzajów pamięci deklaratywnej. Pamięć autobiograficzna jest czasem nazywana pamięcią osobistą, ponieważ jest wyjątkowa dla danej osoby i tylko ona może uzyskać do niej dostęp.

Zaburzenia pamięci – na czym polegają?

Zaburzenia pamięci to takie, które powodują, że dana osoba nie jest w stanie zapamiętać pewnych rzeczy. Zaburzenia pamięci mogą być spowodowane urazem fizycznym lub psychicznym, np. urazem głowy lub udarem. Przyczyną zaburzeń pamięci może być także zażywanie narkotyków i spożywanie alkoholu. Substancje te zaburzają zdolność mózgu do przetwarzania informacji i mogą powodować utratę pamięci. Osoby z uszkodzeniami środkowych części płata skroniowego oraz hipokampa najczęściej prezentują zaburzenia pamięci deklaratywnej i mają trudności z przypomnieniem sobie informacji, których się wcześniej uczyły, a czasami nie są w stanie przypomnieć sobie podstawowych faktów z własnego życia.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »
uprzedzenia

Uprzedzenia – dlaczego je mamy?

Uprzedzenia są złożonym zjawiskiem społecznym, wynikającym z naturalnych mechanizmów obronnych mózgu, które służą szybkiej ocenie otoczenia. Chociaż mogą one pełnić funkcję ochronną, często prowadzą do

Czytaj więcej »