Preferencje seksualne

Pobudzenie seksualne na konkretne bodźce nie jest takie samo u wszystkich ludzi. Preferencje sekaulne dotyczą indywidualnych upodobań danego człowieka a ich kształtowanie się w ciągu życia powiązane jest z doświadczeniami erotycznymi zwłaszcza na początku drogi związanej z podejmowaniem pierwszych aktywności seksualnych. Niestety pragnienia seksualne oraz ich realizacja nie zawsze będą miały charakter normatywny. W niektórych przypadkach będziemy mieć do czynienia z zaburzeniami preferencji seksualnych, które nierzadko stają się przyczyną cierpienia danego pacjenta.

Świadomość preferencji seksualnych

Proces pobudzenia seksualnego, a zwłaszcza początkowa faza pojawienia się go nie zawsze podlega naszej kontroli. Dość często odbywa się ona w sposób automatyczny. Dopiero dalszy etap rozbudzenia seksualnego może być dla nas przedmiotem wglądu i świadomego kierowania. Jest kilka dróg prowadzących do określenia czy i jak przebiega pobudzenie seksualnego u konkretnej jednostki. Pierwszą z nich jest obserwacja własnego organizmu pod kątem koncentrowania uwagi na konkretnych bodźcach wywołujących to pobudzenie. Druga droga dotyczy określenia jakie znaczenie mają dla nas konkretne bodźce w aspekcie seksualnym oraz trzecia droga związana jest z identyfikacją reakcji fizjologicznych, jakich doświadczamy. Wgląd we własny wzorzec pobudzenia oraz to w jaki sposób zostaje on uzyskiwany jest bardzo ważnym aspektem w kwestii budowania przez daną jednostkę tożsamości seksualnej oraz podejmowania decyzji w kontekście realizacji jej form.Preferencje seksualne – skąd się biorą?

Preferencje seksualne związane są z wieloma czynnikami. Jednym z najważniejszych jest popęd płciowy, który obejmuje pociąg seksualny do osób o określonej płci, upodobanie konkretnych części ciała jako obiekt wzbudzający podniecenie seksualne, aktywność seksualną w określonych miejscach czy podczas pewnych sytuacji. Związany jest on również z przedmiotami czy elementami ubioru, które działają stymulująco jeśli chodzi o popęd seksualny. Preferencje seksualne mają swoją podstawę również w posiadanej orientacji seksualnej. Jeżeli wiemy jaka płeć nas pociąga i z jaką płcią chcemy współżyć seksualnie wtedy pojawia się obszar, w którym pewne bodźce są gwarancją pojawienia się gotowości do aktywności seksualnej z drugą osobą. Preferencjami seksualnymi mogą być też transwestytyzm i transseksualizm. To pierwsze pojęcie dotyczy osób, którym sprawia przyjemność a także jest bodźcem do wystąpienia podniecenia seksualnego przebieranie się w ubrania, które zazwyczaj są częścią garderoby osób przeciwnej płci. Częściej robią to mężczyźni, choć nie jest to regułą. Najbardziej reprezentującą grupą transwestytów są Drag Queen. Z kolei transseksualizm dotyczy zaburzenia tożsamości płciowej i związany jest z osobami, które nie identyfikują się z posiadaną płcią fizyczną. Najczęściej chcą dokonać korekty płci aby w pełni czuć się usatysfakcjonowanym i zaakceptować swoje “Ja”.

Zaburzenia preferencji seksualnych

W przypadku kiedy dana preferencja seksualna jest na tyle dominująca w życiu danej jednostki, że zaczyna przeszkadzać i blokować normalnie funkcjonowanie, można wtedy powiedzieć, że mamy do czynienia z parafiliami. Nie klasyfikuje się ich jako stan chorobowy ale jako zachowanie niezgodne z normami społecznymi. Niektóre z parafilii nie przyczyniają się do krzywdy innych osób, jednak z drugiej strony ważne jest aby zaczerpnąć specjalistycznej pomocy czy to psychiatry czy psychologa aby zdiagnozować problem i pozwolić na swobodne funkcjonowanie bez przymusu rezygnowania z satysfakcji w obszarze intymnym. Takimi przykładami jest choćby chęć dokonania aktu seksualnego w miejscu publicznym czy z wykorzystaniem niecodziennych przedmiotów lub uzależnienie od pornografii. Według DSM-V mamy do czynienia z następującymi zaburzeniami parafilicznymi jak: pedofilia, ekshibicjonizm, fetyszyzm, masochizm, sadyzm, froteryzm, transwestytyzm, wojeryzm.

Odmienność czy patologia?

Granica między patologią a po prostu odmiennością w kontekście zaburzeń preferencji seksualnych jest nieostra i dosyć płynna, ze względu na istnienie pojęcia odchylenia seksualnego niepatologicznego. To nic innego jak wszelkie zachowania seksualne niepatologiczne, które są niepożądane z punktu widzenia pewnych zasad moralnych i systemu wartości przyjętego w danym społeczeństwie. Zachowania te nie są na tyle zagrożeniem by stać się przyczyną krzywdy drugiej osoby ale nie są akceptowane w danym społeczeństwie dlatego nie ma zgody na ich praktykowanie. Pojęcie parafilii związane jest także z odchyleniem seksualnym patologicznym czyli obejmującym pewne odchylenie od normy medycznej. W tym kontekście, zaburzenia preferencji seksualnych są na tyle niepokojącym zjawiskiem, że zaburzają zdrowie oraz rozwój człowieka oraz powodują subiektywne cierpienie. W tym przypadku, ingerencja specjalisty w postaci psychiatry czy psychologa jest niezbędna.