Uwaga

Uwaga to proces umysłowy polegający na selektywnym koncentrowaniu się na jednym aspekcie informacji, przy jednoczesnym ignorowaniu lub tłumieniu innych informacji. Przykładowo jeśli siedzimy w kawiarni czytając gazetę, możemy skoncentrować się na czytanej treści i nie zwracać uwagi na toczące się dokoła rozmowy. To właśnie ten z elementów procesu poznawczego pomaga nas się skupić na wybranym punkcie spośród innych.

Ważne cechy uwagi

Jeżeli chodzi o ważne cechy uwagi to należy wymienić następujące elementy:

  • zakres – dotyczy pojemności uwagi czyli liczby elementów, którą jest się w stanie objąć aktem uwagi czyli spostrzec w ciągu niedługiego okresu czasowego,
  • selektywność – czyli kierowanie uwagi tylko na te zjawiska, osoby czy przedmioty z jednoczesnym pominięciem innych,
  • podzielność – jednoczesne wykonywanie więcej niż jednej czynności z zachowaniem skupienia się na każdej z nich,
  • dynamika – (inaczej giętkość, przerzutowość), oznacza umiejętność do przenoszenia uwagi z jednego miejsca na drugie czy z jednej czynności do drugiej,
  • natężenie – to stopień zaangażowania dotyczący tego jak dana osoba jest się w stanie skupić na pewnych bodźcach,
  • stabilność – zdolność do zatrzymania uwagi na przedmiotach czy bodźcach przez dłuższy czas.
testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »
miłość

Czym jest miłość?

Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych uczuć, które od wieków fascynuje filozofów, pisarzy i naukowców. Jest to emocja, która może inspirować do wielkich

Czytaj więcej »