Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych, które powodują nadmierne i nieuzasadnione zamartwianie się. Zaburzenia lękowe mogą być leczone za pomocą leków, terapii lub obu tych metod. Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, występują jednak zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Istnieje wiele rodzajów lęku, a każdy z nich daje nieco inne objawy.

Czym są zaburzenia lękowe?

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, w których pacjent odczuwa niepokój, strach i lęk. Do zaburzeń tych należą: uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie paniczne i fobia społeczna. Różnica między nimi polega na tym, że uogólnione zaburzenie lękowe polega na nadmiernym zamartwianiu się wydarzeniami życia codziennego, zaburzenie paniczne charakteryzuje się nawracającymi atakami paniki, które występują bez ostrzeżenia, a fobia społeczna to intensywny lęk przed byciem zawstydzonym lub upokorzonym w miejscu publicznym. Te silne stany lękowe objawiają się również w postaci dolegliwości somatycznych, zaburzenia snu, przyśpieszonego bicia serca, natrętnych myśli czy poczucia utraty kontroli. Rozpoznania zaburzeń lękowych dokonuje lekarz internista, psychiatra bądź psycholog na podstawie wywiadu oraz odpowiednich testów.

Zaburzenia lękowe – rodzaje

Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się uczuciem niepokoju i zmartwienia w stopniu nadmiernym lub irracjonalnym. Uczucia te mogą zaburzać codzienne czynności, utrudniając pracę, naukę, sen i korzystanie z życia. Niektóre osoby cierpiące na zaburzenia lękowe potrafią sobie z nimi dobrze radzić, podczas gdy inne nie. Najczęstsze rodzaje zaburzeń lękowych to zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD), zaburzenie paniczne, fobia społeczna i zaburzenie stresowe pourazowe.

Zaburzenia lękowe – leczenie

Lęk staje się zaburzeniem, kiedy zaczyna wywierać paraliżujący wpływ na życie człowieka, jeśli znacząco obniża jakość życia i ogranicza codzienne funkcjonowanie. Skuteczną metodą leczenia zaburzeń lękowych jest psychoterapia. Dzięki pomocy terapeuty pacjent jest w stanie zmienić swoje nawyki myślowe oraz zachowania, które podtrzymują problem. Ważne jest stosowanie technik weryfikowania racjonalności myśli. Aspekt zwiększania umiejętności radzenia sobie z lękiem jest także istotną formą leczenia zaburzeń o podłożu lękowym. Oprócz tego stosuje się techniki relaksacji. Istotnym elementem terapii nerwicy jest ekspozycja na sytuacje lub obiekty wywołujące lęk. Najbliżsi mogą odegrać ogromną rolę w poradzeniu sobie z doświadczanym lękiem.

testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne stanowią kluczowe narzędzie w rękach specjalistów, umożliwiające głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Obejmują one różne działy psychologii takie choćby jak: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza,

Czytaj więcej »