Nurt Gestalt

Gestalt to psychoterapia, która koncentruje się na indywidualnym doświadczeniu w chwili obecnej. Opiera się na założeniu, że ludzie są zawsze w kontakcie z otoczeniem i że mają naturalną tendencję do organizowania swoich doświadczeń w schematy. Z drugiej jednak strony źródłem problemów człowieka są niezaspokojone potrzebny najczęściej jeszcze na etapie dzieciństwa. Tymi potrzebami są głównie szacunek, bezpieczeństwo, akceptacja czy miłość.

Czym jest terapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt skierowana jest do osób, które stawiają na samorozwój, czyli zgłębianie siebie, swoich emocji, schematów, w których się poruszamy czy doświadczeń z przeszłości i tych również z teraźniejszości. Nacisk jest kładziony na teraźniejszość bo to ona stanowi podstawę rozwoju. Nurt Gestalt nie koncentruje się na leczeniu zaburzeń psychicznych czy wszelkiego rodzaju fobii ale osoby borykające się z tego rodzaju problemami natury psychicznej powinny najpierw udać się do specjalisty psychologa klinicznego, który z pewnością skutecznie poprowadzi terapię odpowiednio skrojoną pod takiego pacjenta, wykorzystując konkretny nurt psychoterapeutyczny. Terapia Gestalt wykorzystuje tzw. dialog egzystencjalny pomiędzy pacjentem a terapeutą. Dialog ten pomaga rozpoznawać i nazywać swoje emocje powstające w danej chwili w umyśle. Gestalt wykorzystuje założenie, że najważniejszym kierunkiem rozwoju człowieka jest samoakceptacja, która sprawi, że dany człowiek odzyska kontrolę nad własnym życiem i tym samym podejmowane decyzje będą świadome. Pierwszym etapem terapii Gestalt jest spotkanie indywidualne, na którym pacjent wprowadza psychoterapeutę w świat swoich problemów i sposobów radzenia sobie z nimi. Terapia otwarcia to nic innego jak próba zbudowania relacji terapeutycznej, podczas której wykorzystywane są również techniki ruchowe w celu rozluźnienia klienta. Często wykorzystuje się jogę podczas tego etapu. Następnie można wkroczyć w trzeci etap czyli warsztaty grupowe, które służą odgrywaniu scenek mających na celu wywołanie odpowiednich emocji u pacjenta, nad którymi należy pracować w celu uzyskania akceptacji. Na koniec można przejść do oceny dotychczasowej pracy. Oceny tej dokonuje psychoterapeuta lub grupa.

Psychoterapia Gestalt – dla kogo?

Psychoterapia Gestalt jest rodzajem terapii, która bardzo dużo czerpie z nurtu humanistycznego. Podejście gestalt skupia się na psychologii postaci człowieka. Gestalt charakteryzuje się zatem braniem pod uwagę potrzeb danej jednostki, jej rozwoju i sposobu komunikowania się z otoczeniem. Osoba, która decyduje się na tej rodzaj psychoterapii powinna być osobą nastawioną na poszerzenie swojej świadomości. Chęć rozpoznania niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb, bycie otwartym na działanie oraz skupienie się na tu i teraz to podstawa do fundamentalne zasady efektywnej terapii.

Ile trwa terapia Gestalt?

Terapia Gestalt jest formą psychoterapii, która koncentruje się na tu i teraz. Typowa sesja trwa godzinę i jest zazwyczaj umawiana raz w tygodniu. Jest to rodzaj terapii długoterminowej trwający od roku do nawet kilku lat. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność utrwalenia korektywnych schematów, których pacjent wypracował podczas spotkań terapeutycznych. Jest to szalenie istotne aby dotrwać do samego końca procesu terapeutycznego.

nurt psychoterapii

Który nurt psychoterapii wybrać?

Kiedy czujemy, że doświadczane trudności w życiu zaburzają nam satysfakcjonujące funkcjonowanie dnia codziennego, a także nasz dobrostan psychiczny zaczyna być na bardzo niskim poziomie lub

Czytaj więcej »