Etapy rozwoju dziecka

Rozwój dziecka to termin używany do opisu biologicznych i psychologicznych zmian, które zachodzą w człowieku między narodzinami a 18 rokiem życia. Rozwój rozpoczyna się przed narodzinami i trwa przez całe dzieciństwo. Ważne jest, aby rodzice rozumieli etapy rozwoju swojego dziecka, aby wiedzieć, jak najlepiej się nim opiekować. Zanim maluszek zrobi swój pierwszy krok w życiu, musi przejść pewną drogę. A polega ona na wzmocnieniu mięśni czy to brzucha, rąk, nóg czy kręgosłupa. Dopiero po tym jak uda mu się przestać kołysać a także raczkować i siedzieć bez żadnej pomocy innej osoby lub przedmiotu wtedy dziecko stawia swój pierwszy krok.

Psychologiczny rozwój dziecka

Rozwój psychologiczny dziecka to złożony proces, który rozpoczyna się w łonie matki i trwa przez całe życie. Pierwszym etapem rozwoju psychologicznego jest rozwój prenatalny i postnatalny, który obejmuje okres od poczęcia do narodzin. Zmiany zachodzą w umyśle i ciele dziecka w miarę jego dorastania. Istnieją trzy etapy rozwoju psychologicznego, przez które przechodzą dzieci: etap sensomotoryczny, etap przedoperacyjny i etap konkretno-operacyjny. Po pierwszym miesiącu życia, maluch zaczyna lepiej słyszeć i widzieć. Jego rozwój psychiczny polega na nabywaniu zdolności poznawczych i umiejętności motorycznych czyli raczkowanie, siadanie a dalej chodzenie. Po sześciu miesiącach życia malec zaczyna odkrywać swoją tożsamość (poczucie odrębności od matki – self i obiekt). Pojawiają się emocje jak radość, strach przed obcymi, zwierzętami, czy nawet rozłąką z opiekunami a także ciekawość i przywiązanie. Rutyna zaczyna być bardzo pomocna i lubiana przez dziecko mające rok, ponieważ pozwala to eksplorować otoczenie i uczyć się nowych rzeczy.

Fizjologiczny rozwój dziecka

Rozwój fizjologiczny dziecka jest ważnym procesem, który rozpoczyna się w momencie poczęcia. Pierwsze trzy miesiące są kluczowe, ponieważ rozwija się i dojrzewa wiele narządów dziecka, a także kształtuje się jego układ odpornościowy. W momencie kiedy dziecko się urodzi, noworodek przez większą część dnia śpi. 12 pierwszych miesięcy to czas, kiedy dziecko nabywa wiele ważnych umiejętności: chodzenie, wypowiadanie pierwszych słów, zaczyna jeść inne rzeczy niż tylko mleko matki, czy pojawiają się pierwsze ząbki. Od pierwszego do trzeciego roku życia, maluszek umie już znacznie więcej, bo potrafi biegać, skakać, trzymać wiele przedmiotów, układać klocki. Rozwinięty jest też dobrze zmysł równowagi. W kolejnych latach można zauważyć znaczny wzrost ciała dziecka. Staje się ono znacznie silniejsze i sprawniejsze. Wiek szkolny to już początek dojrzewania czyli zanikanie dziecięcych proporcji ciała. Pojawia się przede wszystkim przyrost masy ciała oraz drugorzędowe cechy płciowe. Dziecko jest precyzyjne manualnie a także o wiele bardziej wytrzymałe.

Od czego zależy rozwój dziecka?

Rozwój dziecka zależy od wielu czynników. Jedną z nich jest środowisko fizyczne, w którym przebywa dziecko. Na przykład, jeśli dziecko ma bezpieczny i zdrowy dom, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że dorośnie w dobrym zdrowiu psychicznym. Innym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka jest dynamika rodziny. Jeśli między rodzicami panują niezdrowe relacje, może to mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Wreszcie, genetyka również odgrywa dużą rolę w kształtowaniu rozwoju dziecka. To czy poszczególni krewni są zdrowi czy zmagają się z chorobami psychicznymi czy fizycznymi odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka.

uprzedzenia

Uprzedzenia – dlaczego je mamy?

Uprzedzenia są złożonym zjawiskiem społecznym, wynikającym z naturalnych mechanizmów obronnych mózgu, które służą szybkiej ocenie otoczenia. Chociaż mogą one pełnić funkcję ochronną, często prowadzą do

Czytaj więcej »