Portal Psychologiczny » Poradnik » Artykuły na temat zaburzeń funkcji poznawczych człowieka » Abulia – przyczyny, objawy, leczenie

Abulia – przyczyny, objawy, leczenie

  • przez
abulia

Całkowity brak woli i motywacji, apatia, spadek zainteresowań czy obniżenie aktywności to tylko niektóre symptomy abulii. Osoby dotknięte tym rodzajem zaburzenia mają problem z wykonywaniem nawet najprostszych, codziennych obowiązków. Z czym wiąże się abulia, co ją powoduje i jak leczyć tę chorobę? Zapraszamy do artykułu poniżej.

Abulia – co to?

Na pytanie co to jest abulia, odpowiedź jest prosta. Abulia to stan, w którym osoba ma trudności z podejmowaniem decyzji lub działaniem. Osoby z abulią mogą sprawiać wrażenie apatycznych i pozbawionych motywacji. Mogą mieć problemy z inicjowaniem i wykonywaniem czynności, mogą też mówić monotonnym lub płaskim głosem. Abulia może być objawem wypalenia zawodowego ale też depresji, demencji lub innych zaburzeń o charakterze medycznym. Wielu badaczy sprzecza się czy abulia to odrębna jednostka chorobowa, czy jest to bardziej jeden z symptomów innych chorób psychicznych. Wiąże się ona z zanikiem potrzeby aktywności złożonej. Jest to stan bezruchu, któremu towarzyszy mutyzm ze zmniejszeniem lub całkowitym zniesieniem reaktywności na bodźce. Abulia, której stopień nasilenia jest słabszy nosi nazwę hipobulii.

Abulia – przyczyny

Bezsprzecznie to zaburzenie psychiczne. Osoby z abulią mogą sprawiać wrażenie apatycznych i niezainteresowanych otoczeniem. Na apatię składają się zmniejszona wrażliwość na bodźce, obniżona aktywność psychoruchowa, utrata zainteresowań. Pacjenci mieć trudności z inicjowaniem lub wykonywaniem codziennych zadań, takich jak ubieranie się lub jedzenie. Abulia może być spowodowana przez uszkodzenie pewnych obszarów mózgu, takich jak płat czołowy. Przyczyną może być również degeneracja neuronów pojawiająca się w przebiegu demencji starczej czy choroby Alzheimera. Wskazuje się także na uwarunkowania genetyczne oraz aspekty dotyczące stylu wychowania i socjalizacji danej osoby. Przykład stanowi nadopiekuńczość rodziców w dzieciństwie. Przyczyn abulii można upatrywać także w schorzeniu psychicznym jakim jest choćby schizofrenia. Abulia może przybierać różny stopień nasilenia. Zaczyna się ona od zniechęcenia a kończyć się może na etapie zupełnego zaniku woli, który najczęściej doprowadza do zaniedbywania obowiązków zawodowych a także tych rodzinnych.

Objawy abulii?

Objawy abulii mogą się różnić w zależności od ciężkości stanu. Symptomy choroby jaką jest abulia nie kończą się na zaniechaniu wykonywania dotychczasowych obowiązków czy utraty zainteresowania tym co dzieje się na zewnątrz. Problem staje się już bardziej poważny kiedy taka osoba nie jest w stanie wstać z łóżka czy wykonać podstawowych zabiegów higienicznych nie wspominając już o zwykłym przygotowaniu dla siebie posiłku czy wykonaniu najprostszej, codziennej czynności. W łagodnych przypadkach, ludzie mogą mieć trudności z podejmowaniem decyzji lub działań. Mogą one zwlekać lub mieć problemy z rozpoczęciem zadań. W cięższych przypadkach, ludzie mogą być całkowicie niezdolni do podejmowania decyzji lub podejmowania jakichkolwiek działań. Abulia objawia się m.in. zaburzeniami świadomości, spowolnieniem psychoruchowym, zaburzeniami funkcji poznawczych i nastroju. Mogą nie mówić lub nie reagować na innych. Osoby te w sposób systematyczny przestają utrzymywać jakikolwiek kontakt z otoczeniem. Pacjenci doświadczają również trudności z wyznaczaniem celów (brak motywacji i chęci) oraz mają kłopoty z utrzymaniem konsekwencji w działaniu. Osoby z abulią unikają wypełniania swoich obowiązków, spędzają całe dnie przed monitorem komputera. Podsumowując, abulia jest objawem, którego nie należy lekceważyć.

Abulia – leczenie

jak leczyć abulię? Proces leczenia zazwyczaj obejmuje leki i psychoterapię. Preparaty, które skutecznie wpływają na zwiększenie motywacji to m.in inhibitory cholinesterazy oraz tzw. agoniści dopaminy. W przypadku kiedy u pacjenta zdiagnozuje się brak chęci i motywacji do działania, ważna jest przede wszystkim konsultacja z psychoterapeutą. Spadek motywacji i chęci do działania czy życia pojawia się również w przebiegu innych chorób czy zaburzeń psychicznych, dlatego warto bardzo poważnie podejść do diagnozy tego problemu zdrowotnego. Przykładami pojawienia się abulii mogą być takie zjawiska choćby jak: utrata pracy, śmierć bliskiej osoby czy traumatyczne doświadczenia. Charakterystycznym objawem zaburzenia jest także obojętność na konsekwencje własnego postępowania. Zaburzenie to może towarzyszyć także innym schorzeniom psychicznym. Są to choroba Alzheimera, depresja endogenna, zespół czołowy, schizofrenia czy pląsawica Huntingtona. Ogromną rolę w leczeniu abulii stanowi kontakt terapeutyczny. W tym przypadku najbardziej wskazanym nurtem terapeutycznym będzie nurt poznawczo-behawioralny czy nurt psychodynamiczny. Bardzo ważną rolę w procesie terapii stanowi również najbliższe otoczenie pacjentów, czyli rodzina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.